Serdecznie witamy!

Witamy w bibliotece Zespołu Szkół Technicznych
działającej od 1972 r.

Nasi czytelnicy mają do dyspozycji trzy pomieszczenia, w jednym z nich znajduje się czytelnia połączona z wypożyczalnią, w drugim mieści się gabinet metodyczny, w trzecim zaś pracownia multimedialna wyposażona w cztery stanowiska komputerowez dostępem do sieci Internet oraz kopiarko- drukarkę. Istnieje również możliwość skorzystania ze skanera. W pracowni znajduje się również telewizor, odtwarzacze DVD i wideo.

Zbiory opracowywane są w systemie MOL, według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Dzięki komputeryzacji możemy uzupełniać kartoteki zagadnieniowe artykułami z czasopism i wydawnictw zwartych, tworzyć bazę ikonograficzną, włączać opisy bibliograficzne, do już istniejących dodawać użyteczne adnotacje. W katalogach komputerowych czytelnicy znajdują informacje na temat książek, dokumentów filmowych i dźwiękowych. Nasz księgozbiór liczy obecnie 24 tys. pozycji.


Zapraszamy!