12. Tekst


12.1. Tekst jednowierszowy
Jest stosowany do prostych opisów jako pojedyncze linie tekstu. Narzędzie to wybiera się z menu rozwijanego Rysuj -Tekst - Jeden wiersz lub wpisując w linii poleceń TEKST.

12.2. Tekst wielowierszowy
Jest stosowany do wstawiania obszernych opisów. . Narzędzie to wybiera się z menu rozwijanego Rysuj - Tekst - Wiele wierszy lub wpisując w linii poleceń DTEKST.

12.3. Edycja i formatowanie tekstu
Aby wprowadzić zmiany w istniejącym elemencie tekstowym, wystarczy wpisać polecenie ODTEKST i kliknąć na żądanym tekście. Zarówno w trakcie tworzenia tekstu jak i w czasie jego poprawiania można tekst edytować, formatować, korzystać z narzędzia wyszukiwania i zastępowania tekstu oraz importować tekst.

12.4. Znaki specjalne
W programie AutoCAD można stosować symbole (znaki specjalne). Oto skróty tych znaków:
%%c - znak średnicy
%%d - znak stopni
%%p - znak plus-minus
%%u - włączenie/wyłączenie podkreślenia tekstu
%%o - włączenie/wyłączenie nadkreślenia tekstu


12.5. Opcje justowania tekstu
Polecenie DTEKST umożliwia korzystanie z następujących opcji wyrównania tekstu:
dopasowany (między dwa punkty), wstawiony (między dwa punkty), symetryczny, centrowany, do prawej, do lewej, góra lewo, góra prawo, góra środek, centrum lewo, centrum środek, centrum prawo, dół lewo, dół środek, dół prawo.

12.6. Tworzenie i modyfikacja stylów tekstu
AutoCAD umożliwia tworzenie własnych stylów tekstu oraz ich modyfikację. Początkowo jest dostępny tylko jeden styl - STANDARD. Każdy styl tworzony jest w oparciu o wybrany a następnie jest zapisywany i modyfikowany. Na styl tekstu składa się: czcionka, jej wysokość, kąt obrotu, współczynnik szerokości i efekty specjalne. Do tworzenia i modyfikacji stylów tekstu służy polecenie STYL, lub wybór opcji Styl tekstu z menu rozwijanego Format.