Program Pilotażowy

Od roku szkolnego 2018/2019 nasza szkoła uczestniczy w Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Program jest opracowany i koordynowany przez Biuro do Spraw Proobronnych MON. Ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.

Nasza szkoła przystąpiła do II edycji programu i jest jedną ze 109 takich szkół w Polsce (4 w woj. lubuskim). Do realizacji szkolenia praktycznego jako jednostka patronacka został wyznaczony 5 Kresowy Batalion Saperów w Krośnie Odrzańśkim.

Uczestnikami programu są wszyscy uczniowie wojskowych klas mundurowych, aktualnie w zawodach technik mechanik i technik logistyk. Udział w programie polega na realizacji szkolenia wojskowego w formie teoretycznej i praktycznej. Zajęcia odbywaj się  w ramach przedmiotu "edukacja wojskowa" (1h/tydzień), "wojskowego dnia szkoleniowego" (8h/miesiąc, na terenie jednostki wojskowej), oraz w trakcie obozu szkoleniowego. Nauka "edukacji wojskowej" rozpoczyna się w klasie 3 i kończy pod koniec pierwszego semestru klasy 4. Uczniowie klas 1 i 2 przygotowują się do udziału w programie poprzez uczestnictwo w różnego typu szkoleniach i uroczystościach o charakterze proobronnym i patriotycznym. Wszyscy uczniowie po zaliczeniu szkolenia mogą w trybie ochotniczym, w wakacje odbyć skróconą służbę przygotowawczą i zastać zawodowymi żołnierzami.

Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

  • odbycie skróconej służby przygotowawczej lub powołanie na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i przeniesieniem do rezerwy;
  • pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);
  • stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Więcej informacji na stronie BdsP - TUTAJ