XXVI KONKURS WIEDZY GEOLOGICZNEJ

W dniach 17-19 kwietnia 2013r w naszej szkole odbędzie się XXVI finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej. Tematem tegorocznego konkursu jest
 „ Geologia i hydrogeologia  Przedgórza Sudeckiego i Sudetów”.  
Laureaci konkursu otrzymają preferencje przy przyjęciu na studia na Wydział Geologii
Druk zgłoszenia do konkursu dostępny w załączniku (regulamin)

Patronat Honorowy objął


Prezydent Miasta Zielona Góra


Lubuski Kurator Oświaty


Doktor habilitowany Ewa Krogulec- Dziekan Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego,


Dr hab. prof. nadzw. Zdzisław Jary Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego,


Prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński – Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH


Głównym sponsorem nagród jest
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Zielonej Górze


oraz
wydawnictwo Nowa Era,  AIR  PRODUCTS spółka z.o.o, firma odszkodowawcza Votum S.A Wrocław,
Fundatorem poczęstunku jest KFC Zielona Góra


ZAGADNIENIA:

Hydrogeologia ogólna:

 1. Geneza wód podziemnych
 2. Woda w strefie aeracji i saturacji
 3. Podstawowe prawa ruchu wód podziemnych
 4. Analiza fizykochemiczna wód
 5. Badania laboratoryjne pomocne w hydrogeologii: analiza granulometryczna

 Geologia Sudetów:

 1. Budowa geologiczna Sudetów
 2. Podział geologiczny Sudetów
 3. Skały i minerały budujące Sudety
 4. Geologia historyczna Sudetów
 5. Geoturystyka Sudetów

 Hydrogeologia Sudetów:

 1. Warunki hydrogeologiczne Sudetów
 2. Wody mineralne i lecznicze na terenie Sudetów
 3. Mapy hydrogeologiczne
 4. Przekroje geologiczne i hydrogeologiczne przez Sudety

LITERATURA:

 1. M. Książkiewicz, Geologia dynamiczna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1979,
 2. W.Jaroszewski, L. Marks, A.Radomski, Słownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985,
 3. St. Cwojdziński, W. Kozdrój, Sudety, przewodnik geoturystyczny, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2007
 4. H. Marszałek, Strefowość hydrogeologiczna w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej (Sudety Zachodnie), Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 20010
 5. Red. A. Jahn, Karkonosze, Polska Akademia Nauk, Oddz. We Wrocławiu., 1985,
 6. Z.Pazdro, Hydrogeologia ogólna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1964
 7. J. Wojewoda, Geoatrakcje Gór Stołowych, Park Narodowy Gór Stołowych 2011
 8. T. Gumiński, W dorzeczu Kaczawy, PTTK, Warszawa 1982
 9. C. Skała, Sudety na weekend, Pascal 2010
 10. www.kaczawskie.prv
 11. Atlas geograficzny , mapy tematyczne dot. tematu
 12. SUDETY PRZEWODNIK GEOTURYSTYCZNY
 13.  Paczyński B., Sadurski A. (red.) 2007 – Hydrogeologia regionalna Polski. Tom 1 Wody słodkie (rozdz. 8.2.1 Subregion Sudetów str. 306-326) Wyd. PIG W-wa, dostępny także w wersji pdf pod adresem: http://www.mos.gov.pl/kategoria/314_hydrogeologia_regionalna_polski/
 14. Wojciech Grocholski, Przekroje geologiczne przez Polskę, Sudety, Wydawnictwa geologiczne Warszawa 1967