PARTNERZY

DOKUMENTY

STATUT

Wymagania na poszczególne oceny

PSO-matematyka                  

PSO-język polski           

PSO-języki obce + wymagania

PSO-historia, WOS, WOK, Historia i Społeczeństwo

PSO-informatyka    

PSO-przedsiebiorczość       

PSO-wychowanie fizyczne

PSO-Edukacja dla bezpieczeństwa              

PSO-chemia

PSO-biologia               

PSO-fizyka                   

PSO-geografia

PSO-przedmioty elektryczne              

PSO-przedmioty logistyczne

PSO-przedmioty geologiczne              

PSO-przedmioty ochrony środowiska

PSO-przedmioty mechaniczno-mechatroniczne         

PSO-przedmioty gazownicze             

PSO-przedmioty handlowe

REGULAMIN WYCIECZEK

PROCEDURA WYSTAWIANIA OCEN

REGULAMIN dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

REGULAMIN PRACY    ANEKS

Procedura przeciwdziałania mobbingowi

Procedura kontroli dokumentacji Zespołu Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Zielonej Górze

Standardy Prowadzenia Dokumentacji w Zespole Szkół Technicznych

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Program Poprawy Frekwencji

 

Procedura zgłaszania i dopuszczania do użytku programów nauczania

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2017/2018 - nowa podstawa programowa

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2016/2017 - nowa podstawa programowa

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2015/2016 - nowa podstawa programowa

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2014/2015 – stara podstawa programowa

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2014/2015 – nowa podstawa programowa

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2013/2014 – stara podstawa programowa

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2013/2014 – nowa podstawa programowa

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2012/2013 – stara podstawa programowa

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2012/2013 – nowa podstawa programowa

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2011/2012

 

Duplikaty legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego ; Załącznik nr 1 ; Załącznik nr 2

 

Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych

Procedury szkolne

 

REGULAMIN KLAS WOJSKOWYCH