PARTNERZY

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 4 września 2017r.    godz. 1000 

 

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dniz 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U.
 z 2017r. poz. 59)

2

Zebrania z rodzicami klas pierwszych

(poprzedzone spotkaniem
z dyrekcją szkoły
)

13 września 2017r.

godzina 1700 

3

Zebrania z rodzicami klas maturalnych oraz klas II-III

(kl. IVpoprzedzone spotkaniem
z dyrekcją szkoły
)

20 września 2017r.

godzina 1700 

4

Sygnalizacja ocen śródrocznych (w tym niedostatecznych)

Klasy czwarte

14 listopada 2017r.

 

Klasy I-III

20 listopada 2017r.

5

Wystawienie ostatecznych ocen śródrocznych  

Klasy czwarte

15 grudnia 2017r.

 

Klasy I-III

21 grudnia 2017r.

6

Klasyfikacja – I półrocze 

Klasy czwarte

20 grudnia 2017r.

 

Klasy I-III

3 stycznia 2018r.

7

 Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

8

 Ferie zimowe

12 lutego - 25 lutego 2018r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

9

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin zawodowy):

 

- część pisemna

 

- część praktyczna

Sesja styczeń-luty 2018r.:

 

Część pisemna: 11 stycznia 2018r.

 

Część praktyczna:
10 stycznia 2018r. (A.30, A.31, A.32, R.25, R.07, R.08, E.18, E.24)

oraz
15-17 stycznia 2018r. (A.22)
15-18 stycznia 2018r. (E.19)
15-20 stycznia 2018r.  (M.44)
22-31 stycznia oraz 10-16 lutego 2018r. (A.18, B.23, B.24, E.03, E.07, E.08, M.19)

 

Data ogłoszenia wyników: 23 marca 2018r.

Data wydania świadectw: 23 marca 2018r.

Data przekazania do szkoły dyplomów:

23 marca 2018r.

 

podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

10

Sygnalizacja ocen końcowych (w tym niedostatecznych)
w klasach maturalnych

14 marca 2018r.

11

 Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

12

Wystawienie ocen końcowych w klasach  maturalnych

20 kwietnia 2018r.

13

Klasyfikacja końcowa klas maturalnych

24 kwietnia 2018r.

14

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

27 kwietnia 2018r.

 

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

15

Egzamin maturalny:

 

- część ustna

 

- część pisemna

Cz. ustna: od 7 do 25 maja 2018r. (języki obce nowożytne) // od 9 do 22 maja 2018r. (języki polski)

 

Cz. pisemna: od 4 do 16 maja 2018r.

 

(podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,
 z późn. zm.)

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2223, z późn. zm.)

 

Data wydania świadectw: 3 lipca 2018r.

16

Sygnalizacja ocen końcowych (w tym niedostatecznych)
w klasach promocyjnych

14 maja 2018r.

17

Wystawienie ocen końcowych w klasach promocyjnych

 15 czerwca 2018r.

18

Klasyfikacja końcowa klas promocyjnych

19 czerwca 2018r.

19

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin zawodowy):

 

- część pisemna

 

- część praktyczna

Sesja czerwiec-lipiec 2018r.:

 

Część pisemna: 19 czerwca 2018r.

 

Część praktyczna:

26 czerwca 2018r. (A.30, A.31, A.32, R.25, R.07, R.08, E.18, E.24)

oraz
27-28 czerwca 2018r. (A.22)
27-29 czerwca 2018r. (E.19)
27-28 czerwca 2018r.  (M.44)
22 czerwca – 4 lipca 2018r.  (A.18, B.23, B.24, E.03, E.07, E.08, M.19)

 

Data ogłoszenia wyników: 31 sierpnia 2018r.

Data wydania świadectw: 31 sierpnia 2018r.

Data przekazania do szkoły dyplomów:

31 sierpnia 2018r.  

 

(podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

20

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r.

 

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

21

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)