Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Dyplomy można odbierać osobiście w sekretariacie szkoły od 30 sierpnia 2013r. od godziny 8.00 lub w dniach późniejszych w czasie pracy sekretariatu. Wyniki egzaminów można poznać logując się na stronie www.oke.poznan.pl w serwisie uczniów i absolwentów. Szkoła nie będzie udzielała informacji osobom postronnym ani przez telefon.