OGŁOSZENIE

    Zespół Szkół Technicznych im. M.Kopernika w Zielonej Górze ul. Wrocławska 65a informuje,że termin składania ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego upływa z dniem 30 czerwca każdego roku. O wyborze oferty decyduje przede wszystkim jej atrakcyjność dla uczniów i Rady Rodziców.

Dyrektor Szkoły: Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz

   Kierownik Gospodarczy: Artur Piotrowicz