65. ROCZNICA ŚMIERCI ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIGO

25 maja minęła 65. rocznica egzekucji rotmistrza Witolda Pileckiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, kampanii 1939 roku, oficera ZWZ –AK, dobrowolnego więźnia Auschwitz, uczestnika powstania warszawskiego, oficera II Korpusu Armii Andersa. Miejsce pochówku rotmistrza Pileckiego nigdy nie zostało ujawnione przez komunistyczne władze. Historycy podejrzewają, że znajduje się ono na tzw. Łączce na warszawskich Powązkach, gdzie od 2012 roku Instytut Pamięci Narodowej prowadzi prace archeologiczno-ekshumacyjne. Dziewczynki z klasy 2TGG przygotowały pamiątkową tablicę. Uczniowie na lekcjach religii, oglądając fragmenty spektaklu „Śmierć rotmistrza Pileckiego”, przypomnieli sobie postać niezłomnego Polaka, dla którego świętością były takie wartości jak: BÓG – HONOR – OJCZYZNA.

Wanda Trzeciak