WOLONTARIUSZE ZST NA HAPPENINGU OTWARTE DZIAŁANIA TWÓRCZE

OTWARTE DZIAŁANIA TWÓRCZE to międzyszkolny projekt edukacyjno-wychowawczy, który skupia wokół siebie młodzież z różnych środowisk. W trakcie tych działań wolontariusze uczą się rozumieć  m.in. potrzeby ludzi niepełnosprawnych.

 Happening ma miejsce w centrum Zielonej Góry, na Placu Bohaterów w godzinach  od 14.00 do 16.00.  Nauczyciele i uczniowie ZSS nr 1 z  Zielonej Góry, każdego roku zapraszają naszą szkołę do wspólnej zabawy. Dlatego uczniowie z klasy 1TMW, 2TMW, 2LWB postanowili po raz kolejny wesprzeć młodszych kolegów  z Zespołu Szkół Specjalnych i uczestniczyć razem z nimi w  różnych atrakcjach oraz konkurencjach.  W tym roku hasłem przewodnim tej akcji były „Czechy”. Pogoda dopisywała, a uczniowie naszej szkoły z zaangażowaniem oddawali się podczas integracyjnych zabaw budowaniu pozytywnych relacji z uczestnikami warsztatów.

 W imieniu organizatora happeningu oraz swoim składam serdeczne podziękowania wolontariuszom za pomoc i godne reprezentowanie szkoły.

Opiekun – R. Rypson-Goluda