„DO ZOBACZENIA W DOROSŁYM ŻYCIU!” - CZYLI POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW ZST.

     Dnia 26 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas czwartych Zespołu Szkół Technicznych. Wszyscy uczniowie i zaproszeni goście zebrali się w sali konferencyjnej hotelu Grape Town w Zielonej Górze by po raz ostatni spotkać się w swoim gronie. Pan Dyrektor Jacek Prońko wygłosił krótkie przemówienie do wszystkich zgromadzonych absolwentów. Następnie wychowawcy wręczyli świadectwa z wyróżnieniem, nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, za wysoką frekwencję oraz aktywną pracę na rzecz społeczności szkolnej i wolontariat. A potem słowami: „To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku” ( W. Churchill ) – przedstawiciele uczniów klas kończących rozpoczęli swoje podziękowania dyrekcji, nauczycielom oraz rodzicom  za zdobyty  bogaty bagaż doświadczeń, wiedzy  oraz wspomnień w murach naszej szkoły. Całą uroczystość uświetnił program artystyczny wykonany przez uczniów klas trzecich, przygotowany przez Panią Ines Fronczyk oraz Panią Lucynę Hoffman. Na koniec uwieczniliśmy to wzruszające spotkanie grupowym zdjęciem.

     Wszystkim absolwentom rocznika 2014-2018 życzymy by jak najwięcej Waszych marzeń się spełniło. Żebyście zawsze czuli, że postępujecie w zgodzie ze sobą. Byście po prostu znaleźli własną drogę do szczęścia. Osiągnęli to, co sami sobie postawicie za cel i poczytacie za sukces. I by nigdy nie zabrakło przy Was bliskich osób, z którymi swoją radość oraz swoje szczęście będziecie mogli dzielić. I oczywiście zdanej matury!