LOGISTYCY NA ZAJĘCIACH W 5LPART

W dniu 19. kwietnia klasy pierwsze i drugie logistyczne wraz z opiekunami gościły w 5 Lubuskim Pułku Artylerii w Sulechowie. Uczniowie brali udział w zajęciach prowadzonych przez instruktorów w zakresie:

  • łączności tj. zapoznanie się z radiostacją, nawiązywanie łączności, zmienianie częstotliwości    nadawania, przekazywania informacji,
  • okopywania się na polu walki,
  • FlyEye czyli bezzałogowy statek powietrzny przeznaczony do bliskiego rozpoznania,
  • namierzania celu z uwzględnieniem warunków pogodowych, ukształtowania terenu i odległości.

Z dobrymi humorami i zdobytą wiedzą opuścili plac ćwiczebno-poligonowy.

Opiekun Agnieszka Żelek