MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ O OFIARACH HOLOKAUSTU W ZST

Uczniowie klas czwartych uczcili pamięć żydowskich bojowników dnia 19 kwietnia 2018 r., czyli w rocznicowym dniu powstania w getcie warszawskim. To już 75. rocznica wybuchu powstania - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Z tej okazji przygotowano wystawę poświęconą heroicznym bojownikom, przebiegowi wydarzenia oraz ostatniemu z ocalałych – dowódcy komendy ŻOB-u, Markowi Edelmanowi. Tradycyjnie czwartoklasiści wzięli także udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, przygotowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Uczniowie klas IV TE i IV TMW, na lekcjach języka polskiego, zapoznali się z relacjami świadków żydowskiej akcji zbrojnej, m.in. Haliny Aszkenazy-Engelhard "Ja będę żyła!", kalendarium wydarzeń oraz filmem „Nie było żadnej nadziei” ilustrującym poświęcenie i odwagę walczących. Zapoznali się także  z księgozbiorem szkolnej biblioteki – materiałami edukacyjnymi, filmami poświęconymi bohaterom ratującym Żydów – Irenie Sendler oraz Januszowi Korczakowi. Akcja ma na celu uczczenie pamięci o ofiarach holocaustu, powstańcach Getta Warszawskiego, budowania wspólnej świadomości historycznej Polaków i Żydów.

Dlaczego Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu – otóż Ocalały z powstania Edelman składał w każdą rocznicę wydarzenia bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Organizowana od 2013 roku przez Muzeum POLIN akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania.

Ewa Michalak i Sylwia Wiśniewska