Uczennica naszej szkoły laureatką konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

28 kwietnia 2022 odbył się w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik  finał IX edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”, pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Julia Lisiecka z kl. 3 LAP  została laureatką – zajmując 4 miejsce w kraju.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i od wielu lat popularyzuje program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Kultura bezpieczeństwa”. Jego celem jest upowszechnianie zasad bhp i szeroko rozumianej idei bezpieczeństwa pracy. Co roku konkurs przebiega w trzech etapach: na poziomie szkolnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym. W tegorocznych rozgrywkach  wzięło udział 8000 uczniów. Do finału przeszło 48 najlepszych  z całej Polski. Uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy, najlepsi wypełnili test niemalże bezbłędnie. Zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z pytań z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa pracy i legalności zatrudnienia.