BADANIA LEKARSKIE MECHANIKÓW

21.08.2020 roku odbędą się badania lekarskie uczniów przyjętych na kierunek technik mechanik wg harmonogramu wywieszonego w szkole.
Prosimy zabrać ze sobą kartę zdrowia oraz „Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka” (do pobrania w sekretariacie szkoły).
Prosimy, aby każdy uczeń posiadał maseczkę ochronną.