KARTKA DLA KOMBATANTA

Uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny włączyli się do współpracy z zielonogórskim Domem Pomocy Społecznej dla Kombatanta, w którym mieszkają osoby starsze, często wymagające stałej opieki. Dnia 25 września 2019 roku nasi technicy udali się wraz z panią Dyrektor Romą Rypson-Goludą i panią Ewą Michalak, które czuwały nad całością akcji - do pensjonariuszy i ofiarowali im – na ręce dyrektora Romana Działy - kosz 250 samodzielnie wykonanych (różnymi technikami) kartek na rozmaite okazje. Niepowtarzalny upominek w postaci wyjątkowych pocztówek okazał się strzałem w dziesiątkę, gdyż prócz pięknej oprawy zawierały bardzo ciepłe i osobiste życzenia autorstwa naszych kolegów i koleżanek, adresowane do mieszkańców DPSu.  Słowa podziękowania, serdeczne przyjęcie oraz zaproszenie do  dalszych wspólnych działań  stały się wystarczającą motywacją do podejmowania tego typu inicjatyw dającym radość drugiemu człowiekowi.