OBÓZ WOJSKOWY 2019

Od 17 do 20 września miał miejsce obóz wojskowy dla uczniów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. W szkoleniu udział wzięli mechanicy i logistycy z klas czwartych uczestniczących w II edycji programu MON. Przez 5 dni, 40 uczniów naszej szkoły mogło zakosztować żołnierskiego życia szkoląc się na terenie naszej jednostki patronackiej – 5 Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim. Udział w obozie był warunkiem koniecznym do ukończenia udziału w programie i możliwości skrócenia służby przygotowawczej do 4 tygodni. Nasi dzielni kadeci na czas trwania obozu zostali całodobowo zakoszarowani na terenie 5bsap. Całodzienne wyżywienie uczestników zapewnił 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Kadeci szkolili się codziennie przez 10h w oparciu o program szkolenia MON. Zajęcia obejmowały specjalistyczną tematykę z zakresu: taktyki, terenoznawstwa, szkolenia strzeleckiego, szkolenia inżynieryjno - saperskiego, rozpoznania, łączności, szkolenia medycznego, ochrony obiektów, POPL i OPBMR (w sumie 50h szkoleniowych). Uczestnicy zostali także wyróżnieni poprzez możliwość udziału w Święcie 5bsap, jako jeden z poddziałów. Wzięli udział w defiladzie obserwowanej przez młodszych kolegów i koleżanki z III edycji programu MON. Za wzorowe przygotowanie obozu serdecznie dziękujemy Dowódcy 5bsap – ppłk Sławomirowi Osmelakowi, Komendantowi 44WOG – ppłk Dariuszowi Ścianie, oficerom, żołnierzom oraz pracownikom cywilnym zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia, a także nauczycielom naszej szkoły sprawującym opiekę nad uczestnikami. Kolejny obóz planowany jest na wiosnę 2020r.