WOJSKOWY DZIEŃ SZKOLENIOWY W MAJU

W dniu 21.05.2019r. nasi mechanicy i logistycy z certyfikowanych wojskowych klas mundurowych po raz kolejny wzięły udział w Wojskowym Dniu Szkoleniowym, który odbył się na terenie 5 Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim. Uczniowie tradycyjnie zostali powitani przez dowódcę pana ppłk. Sławomira Osmelaka. Kadeci zostali zapoznani z tematyka zajęć, organizacją i warunkami bezpieczeństwa. Po podzieleniu na grupy udali się na wyznaczone punkty nauczania, na których zapoznali się z funkcjonowaniem i obsługą sprzętu wykorzystywanego przez żołnierzy kompanii drogowo - mostowej 5 KBSap. Zajęcia przeprowadzone były pod czujnym okiem instruktorów i polegały na prezentacji i obsłudze sprzętu przeprawowego. Nasi kadeci mieli okazję ćwiczyć obsługę najnowocześniejszego sprzętu inżynieryjnego m. in. mostów towarzyszących MS-20 Daglezja i BLG-67, a także techniki utwardzania dróg terenowych za pomocą elastycznego pokrycia drogowego (EPD) na podwoziu ciężarówki Jelcz, oraz płyt lekkiego pokrycia drogowego (LPD). Kolejny WDSz będzie miał formę egzaminu podsumowującego roczny cykl szkolenia naszych kadetów z CWKM.