UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA KLAS CZWARTYCH ZST 2019

Do widzenia Przyjaciele Wspólnych spraw mieliśmy wiele

Dziś ta nitka się urywa, coś się kończy a coś się zaczyna…

Uroczyste pożegnanie czwartoklasistów rocznika 2015/2019 miało miejsce w piątek dnia 26 kwietnia 2019 roku w sali Zespołu Szkół Technicznych. Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego i wystąpienie szkolnego pocztu sztandarowego rozpoczęły uroczystość. W imieniu całej społeczności uczniowskiej powitano przybyłych gości – Dyrekcję, Wychowawców, grono pedagogiczne, uczniów i rodziców. Nie zabrakło słów podziękowania skierowanych do Dyrekcji za troskę, motywowanie do pracy, wspieranie i domową atmosferę w szkole. Także Wychowawcom podziękowano za aktywne uczestniczenie w wędrówce ku dorosłości, za pasję, cierpliwość i trud włożony w wychowanie, a wszystkim nauczycielom za rozbudzanie ciekawości świata i pomoc w zdobywaniu wiedzy.

Następnie głos zabrał Pan Dyrektor mgr inż. Mariusz Kita, który pogratulował uczniom ukończenia szkoły, zdobycia kwalifikacji, wyróżnień i nagród. Życzył realizacji planów, sukcesów w dalszej drodze edukacyjnej  i zaznaczył, że to spotkanie jest ostatnią okazją do podsumowania ich nauki w ciągu czterech lat. Zwrócił uwagę na znaczenie pracy w wyuczonym zawodzie – pracy, która ma być pasją i dawać satysfakcję. Podkreślił, iż obecnie na rynku  nasi uczniowie są szczególnie poszukiwani i cieszą się kompetencją oraz dobrym przygotowaniem do zawodu. Wystąpienie zakończył życzeniami dobrych wyników na maturze oraz trafnego wyboru dalszej drogi życiowej.

Następnie Wychowawcy wraz z Dyrekcją wręczyli świadectwa z wyróżnieniem, nagrody ZST oraz te ufundowane przez Radę Rodziców, także książki, dyplomy i pochwały Rady Pedagogicznej uczniom za szczególne osiągnięcia, zaangażowanie w życie szkoły, promocję placówki, działania w wolontariacie i w Kole Teatralnym.

Po części oficjalnej nastąpiło krótkie wystąpienie szkolnych artystów z klas ITLWA, IITMW oraz IIITMW, przygotowane przez Panią Ewę Michalak. Do maturzystów skierowane zostały słowa poety Zbigniewa Herberta będące wskazówką w ich życiowej drodze: Bądźcie w każdej chwili, w każdym wypowiedzianym słowie po stronie wartości. Ostatnie minuty gali uświetniły wiersz Do zobaczenia w dorosłym życiu w wykonaniu Natalii Szyszki oraz Piosenka  Absolwenta wyśpiewana przez Julię Kułagę. Na koniec uroczystości Absolwenci wykonali także symboliczny rzut biretem, a potem utrwalili to spotkanie na wspólnym zdjęciu ze swoimi nauczycielami.

 Jeszcze raz życzymy Wam, Drodzy Czwartoklasiści, ciekawego życia, wytrwałości i nadziei …