KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele,
w związku z przewidywanym rozpoczęciem w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) akcji protestacyjnej – strajku nauczycieli informujemy, że w naszej szkole, od 8 kwietnia 2019 r. – aż do odwołania – nie będą  realizowane zajęcia lekcyjne.
Jednocześnie prosimy Państwa o monitorowanie wiadomości w mediach, które w każdej chwili mogą znacząco wpłynąć na zmianę pracy szkoły. Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane przez dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły niezwłocznie po ich uzyskaniu.
Szkoła w czasie akcji protestacyjnej jest otwarta.

Dyrektor szkoły
mgr inż. Mariusz Kita