WOJSKOWY DZIEŃ SZKOLENIOWY W MARCU

W dniu 07.03.2019 klasy 3 po raz kolejny wzięły udział w Wojskowym Dniu Szkoleniowym w ramach „Programu Pilotażowego” MON, które odbyły się na terenie 5 Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim. Uczniowie zostali powitani przez dowódcę pana ppłk. Sławomira Osmelaka. Kadeci zostali zapoznani z tematyka zajęć, organizacją i warunkami bezpieczeństwa. Po podzieleniu na grupy udali się na wyznaczone punkty nauczania, na których ćwiczyli: musztrę indywidualną i zespołową, łączność, pierwszą pomoc i ewakuację rannego z pola walki, wyznaczanie azymutu za pomocą busoli, taktykę oraz okopywanie się. Zajęcia przeprowadzone były pod czujnym okiem instruktorów z 5KBSap.

Agnieszka Żelek