ROK 2018 - ROKIEM PRAW KOBIET

Chcąc uczcić 100. rocznicę  przyznania Polkom praw wyborczych Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rok 2018 ustanowił Rokiem Praw Kobiet. Podkreślając wagę tych wydarzeń pedagog szkolny Jolanta Jenek, nauczyciel historii i wiedzy o kulturze Anna Roszak oraz Rzecznik Praw Ucznia ks. Damian Kołodziej przygotowali szereg działań  o charakterze informacyjno – edukacyjnym oraz profilaktycznym. Celem było promowanie i poszerzanie wiedzy na temat historii walki kobiet o równe prawa  oraz uwrażliwienie na problem łamania podstawowych praw człowieka szczególnie w środowisku najbliższych  - rodzinie.

 

W dniach od 22 listopada 2018r. do 28 listopada 2018r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mogli obejrzeć  wystawę poświęconą 100.rocznicy uzyskania praw wyborczych przez Polki oraz wystawę towarzyszącą prac Marty Frej malarki, ilustratorki, animatorki kulturalnej, laureatki plebiscytu Onetu O!lśnienia 2017 w kategorii sztuka, za  nadanie memom rangi artystycznego dzieła oraz za feministyczną sztukę w Internecie.  Wypełniając przygotowaną edukacyjną kartę pracy uczniowie poszerzali swoją wiedzę z zakresu historii, kultury i sztuki.

26 listopada 2018 r. uczniowie trzech klas wysłuchali wykładu prowadzonego przez  pracownika naukowego UZ dr Małgorzatę  Szymczak poświęconego historii praw kobiet w Polsce i na świecie.

W okresie od  26 listopada 2018 r. – 12 grudnia 2018r pedagog szkolny Jolanta Jenek prowadziła edukację  uczniów w wybranych klasach poświęconą problemowi łamania podstawowych praw człowieka szczególnie w środowisku najbliższych  - rodzinie.

10 grudnia 2018r. – z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka – opiekunowie szkolnego koła Caritas  oraz Rzecznik Praw Ucznia, ks. Damian Kołodziej i  Agnieszka Chalecka przygotowali ekspozycję wizualną i materiały eduakcyjne poświęcone prawom człowieka –dziecka-ucznia we współczesnym świecie.

pedagog szkolny Jolanta Jenek