POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM HISTORII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO.

Pod koniec listopada została podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych a Uniwersytetem Zielonogórskim. Tym razem partnerem podejmującym współpracę z naszą Szkoła jest Instytut Historii UZ. Porozumienie dotyczy między innymi wspierania wspólnych przedsięwzięć związanych z edukacją uczniów klas mundurowych, organizacji praktyk studenckich oraz podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju edukacji historycznej i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Z okazji podpisania stosownych dokumentów, wykład inauguracyjny nawiązanie współpracy wygłosiła w naszej Szkole dr Małgorzata Szymczak. Prelekcja dotyczyła Praw Kobiet i połączona była z obchodami setnej rocznicy przyznania praw politycznych Polkom oraz siedemdziesięcioleciem uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.

https://www.facebook.com/pages/category/College---University/Instytut-Historii-UZ-202646436583313/

Anna Roszak