CYKLICZNE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW W ZAWODACH : TECHNIK ELEKTRYK, TECHNIK GAZOWNICTWA, TECHNIK LOGISTYK I TECHNIK MECHANIK.

W ramach zajęć otwartych dla  szkół podstawowych i gimnazjów 23  i 30 listopada  2018 r. gościliśmy  w naszej szkole kolejna grupę , tym razem Uczniów i Nauczycieli  SP  nr 18  w Zielonej Górze oraz Zespołu Edukacyjnego nr 5 w Ochli.

 

Podczas krótkich zajęć warsztatowych w pracowniach montażu i eksploatacji maszyn, urządzeń  i instalacji  elektrycznych (nauczyciel prowadzący mgr inż. Jarosław Ciągło) nasi Goście uruchamiali modele instalacji elektrycznych, układów sterowania zespołami napędowymi, instalacji fotowoltaicznych oraz dokonywali pomiarów i obliczeń w obwodach elektrycznych. Brali również udział w części zajęć z przedmiotu „Pomiary elektryczne i elektroniczne” (klasa 1)  oraz „Pracownia maszyn elektrycznych” (klasa2).

Natomiast w  pracowni przedmiotów logistycznych (nauczyciel prowadzący mgr Monika Szkudlarek – 23.11.2018 oraz mgr inż. Agnieszka Ciągło-30.11.2018) rozwiązywali zadania z zakresu formowania ładunków, kompletacji, uzupełniali faktury oraz rozwiązywali quiz logistyczny.

Trzeci zawód do poznania w pracowni przedmiotów gazowniczych (nauczyciel prowadzący Jarosław Deręgowski) to technik gazownictwa. Szczególne zainteresowanie wzbudziło  bogate wyposażenie tej pracowni. Uczniowie klas ósmych obserwowali podczas zajęć uczniów klasy czwartej.

W pracowni przedmiotów mechanicznych (prowadzący mgr inż. Krzysztof Rogowski) nasi Goście  zapoznali się z bogatą ofertą w zawodzie technik mechanik. Obserwowali min. przebieg procesu technologicznego powstawania produktu (projektowanie 3 D, eksport CAM do programu CNC) oraz prezentowana im  była wizualizacja obróbki (toczenie) modelu pocisku.

Dodatkowo w ramach promocji klas wojskowych przeprowadzone było  ćwiczenie bezpiecznym posługiwaniu się bronią (B. L. O. S.)

Wszystkim uczestnikom warsztatów bardzo podobała się ta forma zapoznania się z naszą  ofertą edukacyjną   – mogli z bliska przyjrzeć się szkole, wyposażeniu, a przede wszystkim porozmawiać z naszymi uczniami. Każdy otrzymał pakiet ulotek promujących zawody.
Dla Gości wyróżniających się na zajęciach,  prowadzący nauczyciele przygotowali drobne upominki.

Serdeczne podziękowania dla naszych uczniów z klas  1 TE, 2 TE, 1 TLWA, 3 TLWA, 4 TLWA   oraz 4 MG bez których oczywiście nie byłoby możliwe przygotowanie takich zajęć.  

Podziękowania również dla Pani Romy Rypson – Goluda oraz Anny Włodarczyk za pomoc w sprawach organizacyjnych, dla Pani Sylwii Wiśniewskiej, która opowiadała naszym Gościom o projektach realizowanych w naszej szkole oraz dla Pani Jolanty Jenek za przekazanie kompletu informacji o funkcjonowaniu naszej szkoły .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW Z INNYCH SZKÓŁ. 

Materiał opracowała : A.Ciągło