WOJSKOWY DZIEŃ SZKOLENIOWY W LISTOPADZIE

Zgodnie z harmonogramem „Programu Pilotażowego” MON, mechanicy i logistycy z 3 klas wojskowych wzięli udział comiesięcznym Wojskowym Dniu Szkoleniowym. Tym razem szkolenie przeprowadzone było na obiektach partnerskiej jednostki – 5 Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim.

Po przyjeździe, na placu apelowym naszych kadetów przywitał Dowódca – ppłk Sławomir Osmelak. Uczniowie zostali zapoznani z tematyka zajęć, organizacją i warunkami bezpieczeństwa. Po podzieleniu na grupy udali się na wyznaczone punkty nauczania. W listopadzie nasi młodzi żołnierze mieli okazję ćwiczyć m. in. Rzut granatem z różnych postaw, budowę broni, przyjmowanie postaw strzeleckich i łączne czynności do strzelania, a także ćwiczyć strzelanie z wykorzystaniem trenażera „cyklop”. Za przeprowadzenie ćwiczeń odpowiadali żołnierze kompani drogowo – mostowej 5bsap.