KOLEJNE ZAJĘCIA OTWARTE DLA GIMNAZJALISTÓW.

W ramach zajęć otwartych dla  szkół podstawowych i gimnazjów 26  października 2018 r. gościliśmy  w naszej szkole kolejna grupę , tym razem Uczniów i Nauczycieli   Gimnazjum  nr 2 w Zielonej Górze.

Podczas krótkich zajęć warsztatowych w pracowniach montażu i eksploatacji maszyn, urządzeń  i instalacji  elektrycznych (nauczyciel prowadzący mgr inż. Jarosław Ciągło) nasi Goście uruchamiali modele instalacji elektrycznych, układów sterowania zespołami napędowymi, instalacji fotowoltaicznych oraz dokonywali pomiarów i obliczeń w obwodach elektrycznych. Brali również udział w części zajęć z przedmiotu „Pomiary elektryczne i elektroniczne” w klasie 1.

Natomiast w  pracowni przedmiotów logistycznych ( nauczyciel prowadzący mgr inż. Agnieszka Ciągło) rozwiązywali zadania z zakresu formowania ładunków oraz uzupełniali faktury oraz rozwiązywali quiz logistyczny.

Trzeci zawód do poznania w pracowni przedmiotów gazowniczych (nauczyciel prowadzący Jarosław Deręgowski) to technik gazownictwa. Szczególne zainteresowanie wzbudziło  bogate wyposażenie tej pracowni. Gimnazjaliści obserwowali podczas zajęć uczniów klasy czwartej.

W pracowni przedmiotów mechanicznych ( prowadzący mgr inż. Krzysztof Rogowski) nasi Goście  zapoznali się z bogata ofertą w zawodzie technik mechanik. Obserwowali min. przebieg procesu technologicznego powstawania produktu ( projektowanie 3D, eksport CAM do programu CNC) oraz prezentowana im  była wizualizacja obróbki (toczenie) modelu pocisku. Dokonywali także pomiarów na wykonanym wcześniej modelu. W realizacji  ćwiczenia gimnazjalistom pomagali uczniowie klasy czwartej.

Dodatkowo w ramach promocji klas wojskowych przeprowadzone było  szkolenie w bezpiecznym posługiwaniu się bronią (B. L. O. S.)

Wszystkim uczestnikom warsztatów bardzo podobała się ta forma zapoznania się z naszą  ofertą edukacyjną   – mogli z bliska przyjrzeć się szkole, wyposażeniu, a przede wszystkim porozmawiać z naszymi uczniami. Każdy z Gości otrzymał pakiet ulotek promujących zawody.

I tym razem w przeprowadzeniu zajęć pomagali uczniowie klas  1TE, 2TE, 1TLWA, 3TLWA oraz 4MG. Serdecznie Wam dziękujemy.

Podziękowania również dla Pani Anny Włodarczyk za pomoc w sprawach organizacyjnych, dla Pani Sylwii Wiśniewskiej, która opowiadała naszym Gościom o projektach realizowanych
w naszej szkole oraz dla Pani Jolanty Jenek za przekazanie kompletu informacji o funkcjonowaniu naszej szkoły i dostępnych kierunkach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW Z INNYCH SZKÓŁ. 

Materiał opracowała : A. Ciągło