W 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI I W 100-LECIE ZHP

Młodzież w dążeniu do Niepodległości w latach 1914-1945” to tytuł konferencji, w której 19 października wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich: Ala Borkowska, Patrycja Borawska, Nikolas Janiak, Kuba Woźniak, Radek Krasowski, Dawid Szpakowicz, Patrycja Szczerbala, Karolina Wojtkowiak. Organizatorem spotkania były Komisja Historyczna Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP i WiMBP. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z genezą ruchu niepodległościowego polskiej młodzieży, z jej znaczącą rolą w czasie drugiej wojny światowej, a także poznać heroizm młodych  w budowaniu wolności na przestrzeni wieków. Stulecie Niepodległości to także stulecie istnienia ZHP, dlatego wiele miejsca zaproszenie goście – m.in. prof. Zbigniew Pilarczyk z Poznania, poświęcili początkom ruchu skautowego. Okazuje się, ze pierwsze struktury harcerstwa powstały w 1911r. we Lwowie i wtedy w jego szeregach było już 15 tysięcy członków. Obecnie – jako organizacja elitarna, bo skupiająca najlepszych – liczy 250 tysięcy harcerzy. Jest to niewątpliwie sukces, gdyż współcześnie wobec kontrpropozycji dla młodych, jest i tak największą organizacją tego typu. Uczniom przybliżona została sylwetka barwnej i charyzmatycznej postaci Franciszka Sarnowskiego, podharcmistrza, nauczyciela i  od 1936 kierownika szkoły polskiej (prywatnej) w Podmoklach Wielkich koło Babimostu.

Po wystąpieniach prelegentów obecni mogli wymienić swoje spostrzeżenia, poznać nestorów harcerstwa, wreszcie wysłuchać anegdot związanych ze znanymi postaciami polskiej historii. Takie spotkanie z przeszłością to okazja do samodzielnych poszukiwań autorytetów, wzorców, zawsze potrzebnych młodym ludziom w budowaniu własnego świata wartości.

Ewa Michalak