PROMOCJA SZKOŁY JUŻ RUSZYŁA..

     23 września 2018r. -  już od wczesnych godzin porannych nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Technicznych promowali naszą szkołę na Zielonogórskim Rynku Rolno – Towarowym podczas imprezy – Lubuskie Plony Jesieni. Dlatego w imieniu Dyrekcji ZST chciałabym podziękować następującym nauczycielom: p. Agnieszce Żelek, p. Ewie Michalak, p. Joannie Babiś oraz p. Agnieszce Ciągło za poświęcony niedzielny czas i reprezentowanie naszej placówki na tym wydarzeniu. Podziękowania należą się również uczniom z klas: I TLWA, II TMW, III TLWA, III TLWB oraz IV TLWB, którzy wspaniale reklamowali naszą szkołę wśród uczestników tego przedsięwzięcia.

Jeszcze raz dziękujemy!